FURKAN HABER

Sağlık Hizmetleri Verimliliğinde 26'ncı Sıradayız

Bloomberg’in yaklaşık 200 ülkeyi içeren araştırması, ülkelerdeki ortalama insan ömrü ile kişi başına düşen sağlık harcaması arasındaki oranı dikkate alıyor. Araştırmada kaynak olarak Dünya Bankası, WHO, BM ve IMF verilerinden faydalanılmış.

Sağlık Hizmetleri Verimliliğinde 26'ncı Sıradayız
Tarih: 27-09-2018 20:32

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olan her vatandaş, kamu hastanelerinde sağlanan temel sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebiliyor. Özel sağlık kurumlarından alınan hizmet türü ve kalitesi ise göze alınan bütçeye göre çeşitlilik gösteriyor. Genel itibariyle Türkiye’de 2016 yılında sağlık hizmetlerine harcanan 119,7 milyar liranın %21’lik kısmı özel sektöre yapılmış. 

Sağlık Hizmetinin En Verimsiz Olduğu Ülkelerden Birisi ABD

“Obamacare” ile paralı sağlık sistemini daha adil ve erişilebilir bir hale getirmeyi belirli ölçüde başarabilen ABD, verimli sağlık hizmetleri konusunda listedeki kötü ülkelerden birisi durumunda. Ortalama insan ömrünün 79 yıla dayandığı ABD’de kişi başına düşen yıllık sağlık harcaması 9.536 dolar seviyesinde. Diğer taraftan İsviçre’de sağlık harcamaları ABD’yi geçerek 9.818 dolara ulaşsa da, ortalama insan ömrünün 83 yıl olduğu ve kişi başına düşen GSYH’nin ABD’den daha yüksek olduğu hesaba katıldığında, İsviçre sağlık hizmetlerinde verimlilik alanında ABD’nin önüne geçiyor.

Türkiye 26’ıncı Sırada

Verimli sağlık hizmetleri konusunda en başarılı iki ülke ise ortalama insan ömrünün 82 yılın üzerinde olduğu Hong Kong ve Singapur oluyor. Bu iki Asya ülkesini ise Akdeniz’e kıyısı bulunan iki Avrupa ülkesi, İspanya ve İtalya takip ediyor. Çalışma, kişi başına düşen sağlık harcamalarının 455 dolar, GSYH’den sağlığa harcanan payın ise %4,1 dolayında olduğu Türkiye’yi verimlilik konusunda 26. sıraya yerleştirmiş.


YORUM YAP

FACEBOOK YORUM YAP


DİĞER HABERLER


Masa Üstü Sürüme Geç