Gelire endeksli senet koşulları açıklandı

Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olacak, 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecek

Gelire endeksli senet koşulları açıklandı
10 Haz 2022 21:19:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) ihraç koşullarını açıkladı.

Buna göre; Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek. Talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri T.C. Ziraat Bankası AŞ. T. Halk Bankası AŞ.T. Vakıflar Bankası T.A.O.bankaların şubeleri aracılığıyla yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.

Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

GES’lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacak.

Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınacak.

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olacak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67'nci maddesi uyarınca vergilendirilecek ve kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacak. 0 Yorum

Yorum Yaz