Resmî Gazete'de yayımlandı. Devlet yardımları bir kişiye bağlandı!

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Devlet yardımlarının bir kişiye bağlandığı Resmî Gazete'de yayımlandı

Resmî Gazete'de yayımlandı. Devlet yardımları bir kişiye bağlandı!
09 Haz 2022 15:41:42

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Devlet yardımları bir kişiye bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu işletmeleri tarafından uygulanan devlet yardımları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın çatısı altında oluşturulan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü yönetiminde dağıtılacak. Genel müdürlük için ayrıca 117 kişilik kadro oluşturuldu.

Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Devlet yardımlarının etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bağlı olarak Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yürürlüğe giren 102 sayılı kararnamesi ile Genel Müdürlük için toplam 117 kişilik kadro ihdas edildi. Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü'nde; 2 genel müdür yardımcısı, 4 daire başkanı, 70 strateji ve bütçe uzmanı ile 40 uzman yardımcısı görev yapacak. Kararname kapsamı dışında bırakılacak sektör, alan veya kamu idareleri için Cumhurbaşkanı ayrıca karar verebilecek.

DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ SİSTEMİ'NE  DOĞRUDAN ERİŞİM 

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü, 2010 yılında oluşturulan Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'ne doğrudan erişebilecek. Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri tanımlaması şu şekilde:

*Devlet yardımlarını izlemek, değerlendirme raporlarını hazırlamak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, Devlet yardımlarının izlenmesini sağlayan ortak veri tabanını oluşturmak, yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine etmek

*Kamu idarelerinin Devlet yardımı uygulamasına ilişkin teklifleri ile izleme ve etki değerlendirmeye ilişkin mevzuat çalışmasını yapmak, Devlet yardımı tekliflerini değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek ve olumlu mütalaa edilenleri Cumhurbaşkanının onayına sunmak

*Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu işletmelerinin ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Devlet yardımı uygulamalarında uygulayıcı kurum tarafından görevlendirilen birlik, vakıf, dernek gibi tüzel kişilerin personeline etki değerlendirme konusunda eğitim vermek, bu personele yetkinliklerini gösteren sertifika vermek.

*Devlet yardımları alanında politika geliştirmeye yönelik katkı sağlamak ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak, uluslararası gelişmeleri takip etmek.

*Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu işletmeleri ile faydalananlar, ilgili taraflar ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, gerekli görülmesi halinde yerinde incelemeler yapmak.

*Devlet yardımları alanında etki değerlendirme sistemi oluşturmak.

*Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.0 Yorum

Yorum Yaz