Kudüs Bizimdir

Yazar: Rumeysa SARISAÇLI Tarih: 27 Ağu 2017

Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: “Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, hemen gel de öldür onu!’ diye haber verecektir…”1

Ahir zaman dediğimiz şu çağda, Efendimizin hadisi şerifinin tecellisine, bilfiil şahitlik ediyoruz. Yahudi ve onun avanesi ile mücadelenin, Efendimiz’den sonraki en şiddetli dönemini yaşıyoruz. Evet, Yahudi ile mücadele bizimle başlamadı. Belki daha da eskilere gidip mevzuyu Hz. Musa’dan almak gerekir ama konuyu uzatmamak adına, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminden kısaca bahsedip, günümüze getirmek en doğrusu. Medine döneminde anlaşmalı (Medine Vesikası) olduğumuz Yahudi kabileleri, Efendimize ve içinde bulundukları İslam devletine defalarca hıyanet etmişlerdir. Yapılan anlaşmalara uymama veya kendi teklifleriyle oluşturulan sulhu dahi önce kendileri bozma, Yahudi tıynetinde var olan bir hastalıktır.

Bizler, 21.yüzyılın çileli Müslümanları, 700 küsur ayette İsrailoğullarından bahseden Kur’an’ın teşhis ettiği ve adeta adını da koyduğu ‘Yahudilik’ hastalığına birebir şahitlik etmekteyiz.

Bu hastalıklı milleti detaylı olarak anlatan Rabbimiz, nasıl mücadele edeceğimizi de detaylı olarak bildirmektedir. Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu mücadelenin nasıllığını pratik olarak aldığı kararlarla ortaya koymuştur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Medine’deki Yahudi kabilelerini tüm entrikalarına, fitne faaliyetlerine rağmen mağlup etmiş ve teslim olmalarını sağlamıştır. (Ben-i Kaynuka- Ben-i Kurayza- Ben-i Nadir ve elbette Hayber Yahudileri…)

Evet, Müslümanların kadim ve azılı düşmanı olan Yahudi’yi alt etmenin yolu da, hemen her konuda olduğu gibi, elimizdeki en önemli iki kaynağın rehberliğine başvurmaktan geçiyor. Kur’an ve sünnet. Ümmet olarak Kur’an’a dört elle sarıldığımızda Yahudi’nin oyunu bozulacaktır. “Onlar bir tuzak hazırlar, Allah da bir tuzak hazırlar; Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır”2 ayetinin de bildirdiği gibi… Bu ayetlerle Kur’an, ümmete kurulan tuzakları anlattığı gibi, bu tuzakların yerlerini ve mahiyetlerini göstererek, bu tuzakları alt etmenin yollarını da göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim Yahudi’nin Müslümana düşmanlığının ve merhametsizliğinin derecesini ayetleriyle bildiriyor. “İnsanlar arasında inananlara, en şiddetli düşman olarak, Yahudiler ve Allah’a eş koşanları bulursun…”3 buyuran Rabbimiz dün de bugün de geçerli olan evrensel ve çağlar üstü bir düşmanlığı çok açık bir dille bildiriyor. Yahudi, geçmişten bu yana Müslümanın BAŞDÜŞMANIDIR. Bu hakikatten yola çıkarak Yahudi’den dostluk ve merhamet beklemenin ne kadar beyhude olduğu anlaşılacaktır. Yahudi’ye hoş görünüp veya Yahudi’yi hoş görüp, kendi menfaatlerinin bekasını sağlamaya çalışanlar, hiç olmazsa böyle ayetlere bakıp, akıllarını başlarına almalıdırlar. Müslümanlar kimin dost kimin düşman olduğunu karıştırırlarsa, Yahudi vurmaya, biz de ölmeye devam ederiz.

Yahudi’nin Müslümanlar için en azılı düşman olduğunu anladıktan sonra, düşmanın gücünün ne boyutta olduğunu anlamak zorunluluğu da vardır. Yahudiler, Efendimiz döneminde olduğu gibi maddi alanda çok güçlüler, sinsiler, çok yandaşları var… Şu anda her taşın altından bir Yahudi firması veya Yahudi yandaşı zihniyetler çıkmaktadır. Bir fıkrada anlatıldığı gibi… Bir Yahudi bir Müslümana: ‘Siz Müslümanlar her taşın altında bir Yahudi arıyorsunuz’ diyor. Müslüman cevabı yapıştırıyor: ‘Çünkü her taşın altından siz çıkıyorsunuz.’ Hakikaten de hemen her sektörün içinde var olan, siyasetten-ticarete, sanattan-edebiyata, gıda-ilaç-silah sanayisinden-tarım sektörüne, her dalda oynayan Yahudiler, her alanda Yahudi olmayan toplumları kendilerinin kölesi durumuna getirmek için özel bir çaba sarf etmektedirler. Üstad Bediüzzaman iktisat risalesinde Yahudilerin ekonomide hırs, hile ve riba yöntemleriyle hareket ettiklerinden bahsetmektedir. Aslında Yahudilerdeki hırs ve hile, sadece iktisat alanında değil, her alanda kendini göstermektedir.

Rabbimiz Teâlâ bir ayetinde: “Kendilerine kitap verilenlerden birtakım kimseler, sizi saptırmak ister. Oysa onlar kendilerini saptırırlar da farkına varamazlar”4 buyurur. İşte Yahudi’nin her işe elini atmasını sağlayan hırsı, hilesi ve Müslümanlara oynadığı oyunlar onu deşifre etmeye başlamıştır. Ümmet-i Muhammed artık eskisinden çok daha uyanık bir şekilde oynanan birçok oyunun içerisinde Yahudi ve onun yandaşlarının olduğunu sezebiliyor. Tüm bu entrikaları Müslümanlar hatta Müslüman olmayanlar dahi dile getirmeye başladı. Başta rivayet edilen hadisi şerifteki, dağın taşın ‘arkamda Yahudi var’ demesi gibi, dünya âlem ‘bu işte Yahudi parmağı var’ diye haykırıyor. Diğer taraftan da Yahudi’nin çoluk çocuk tanımadan yaptığı zulümler yaşanırken de, Müslüman olan-olmayan herkes: ‘Yahudi zalim!’ diye haykırıyor. Bu zulümler her ne kadar çok acı olsa da, ciğerimizi yaksa da tüm dünyada bir uyanışa sebep olmaktadır. Filistin davası ve yaşanılan zulümler, İslam âlemini uyandırmakla beraber, tüm dünyada İslam’a karşı bir ilgi oluşturmaktadır. Bu insanların hepsi Müslüman olmuyor belki ama zulme karşı bir kamuoyu oluşuyor. Bir nev’i, Arapların ‘Küfür devam eder ama zulüm devam etmez’ atasözü gerçekleşmeye başlıyor.

Yine Rabbimiz Teâlâ, Yahudilerden bahsettiği ayet-i kerimesinde: “Ey inananlar! Onların yüreklerine korku salan, Allah’tan çok sizlersiniz; çünkü onlar anlamayan bir topluluktur”5 buyurur.

Bu ayetle düşmanımızın en zayıf noktası bize bildiriliyor ki o da: MÜSLÜMAN KORKUSU. YAHUDİ ÇOK KORKAKTIR. ÇOCUKTAN KORKAR; ÖLÜMDEN KORKAR; DÜNYA MENFAATLERİNİN GİTMESİNDEN KORKAR… Sadece dünyası olan Yahudi’nin kaybedeceği çok şey olduğundan dolayı çok korkak bir yapıya sahiptir. Yahudi’yi alt edecek olan Müslümanın ise en kuvvetli noktası, İMAN ve CESARETİ olmalıdır. Bu iki yönden güçlenen Müslümanlar, sadece Yahudi’nin zulmünü önlemeyi değil, dünyadaki bütün zulümleri önlemeyi başaracaklar ve dünyayı değiştireceklerdir. Şu bir gerçektir ki: cesurlar korkakları yenecektir. Çünkü cesur olanlar ümit ederler ve ümit edenler de cesarete devam ederler. Ümmet olarak ümitvarız ve bundan dolayı da Yahudi ve onun entrikalarından korkmuyoruz!

Evet, öyle büyük bir zulüm yaşanıyor ki ümmet olarak ciğerimiz yanıyor. Özellikle ümmetin geleceği olan çocuklara yapılan katliam, hepimizi derinden yaralıyor. İlk kıblemiz, Mescid-i Aksamız halen işgal altında. Yahudi bir yasak koyuyor : ‘50 yaş altı Müslümanlar girmeyecek’ diyor ve biz Aksa’ya giremiyoruz. Bunlar bir Müslüman olarak hepimizin kanına dokunuyor. Ama bunlar olacaktı. Hendek’te anlaşmayı bozarak ihanet eden Beni Kurayza’ya Efendimizin verdiği cezayı, Hayber’i kaybetmenin yaşattığı kuyruk acısını unutamayanların, daha da ötesi Allah’a bile iftira atarak düşmanlık edenlerin, Müslümanlara düşmanlık etmesi çok normal bir durumdur. Normal olmayan ve kanımıza dokunan durum şudur ki, Yahudi’nin bu düşmanlığı yaparken yalnız olmaması. Bugün ‘İsrail’e muhtacız, İsrail dostumuz, İsrail meşru bir devlettir’ diyerek Yahudiye bilfiil destek olan dost bildiklerimiz var. İşte biz ne çekiyorsak bu dost bildiklerimizden çekiyoruz. Bunlar, Yahudi’nin açtığı yaralara tuz basarak acımızı katmerliyorlar. İşgalci ve zalim İsrail devletini meşru gören ve dahi göstermeye çalışan bu sözde kardeşlerimiz hızlarını alamayıp, bilinen en meşhur İsrail markasının açılışını yaparak, Filistin direnişini madden ve manen kırmaya çalışıyorlar.

Bazen şer gibi görünen şeylerde hayır vardır. Özelde Filistin davasına, genelde tüm Müslümanlara yapılan bu ihanetler, samimi yüreklere şok etkisi yapmışa benziyor. Yahudi’ye verilen her bir taviz, davaya yapılan her bir ihanet yavaş- yavaş, yavaş-yavaş gözümüzü açıyor. Müslümanlar sorguluyor… Uyanış başlıyor… Uyananlarımız artıyor… Yahudi’yi güçlü yapan, kendisi değil, onlara destek veren, işbirlikçilerdir. Bunlar deşifre oldukça Yahudi gücünü kaybedecektir… Yine Yahudi’ye cesaret veren dini, davası ve yüreği değil, bizim uyuyanlarımızdır. Uyananlarımız arttıkça Yahudi kaybetmeye başlayacaktır. 

Ve Kudüs… Gazze, Batı Şeria, Ramallah, Beytül Lahim ve Filistin’in her bir karış toprağı yeniden BİZİM OLACAKTIR!


1- Müslim, Fiten
2- Âl-i İmran, 54
3- Maide, 82
4- Âl-i İmran, 69
5- Haşr, 13

Paylaş:  
Rumeysa SARISAÇLI
Rumeysa SARISAÇLI
21 Aralık 1973 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu İlk ve orta öğrenimini Kozan’da tamamladıLise tahsilini Adanada gördü Yatılı olarak Laboratuvar bölümünü bitirdi Ardından Laboratuvar Yüksek Okulu ve Sosyoloji Fakültesini okudu Laborant olarak memuriyet hayatına başlayan Hocahanım’ın 28 Şubat süreciyle birlikte sürgünler ve soruşturmalar neticesinde devlet memurluğu görevine son verildi O ...
Yazar Sayfasına Git